ไร่สวนสุวรรณ์
สาระเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยทางใบ
มันสำปะหลัง
ผลผลิตทางการเกษตร
อีเอ็มการใช้ปุ๋ยชีวภาพเบื้องต้น
วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์
Board
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
Satellite image
Contact
รับจ้างเพาะเมล็ดพันธุ์
ไร่สวนสุวรรณ์
สวัสดีครับ ขอตอนรับสู่ไร่สวนสุวรรณ์  อ.สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

                 ไร่สวนสุวรรณ์กำลังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับเกษตกร  ที่ต้องการเพิ่มผลผลิตนำไปสู่กระบวนการผลิตที่ใช้หลักวิชาการควบคู่กับเกษตรเพื่อนำไปสู่ความยังยืน
     

                   วันนี้เกษตกร เราต้องปรับตัวอย่างแรงเพื่อจะให้ตัวเองอยู่รอด  การทำแบบเก่าๆจึงทำให้เกิดต้นทุนมหาศาลสินคาราคาลดลงปุ๋ยยาสารเคมีขึ้นราคา ค่าใช้จายสูงมาก
                     เราเองเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภํณฑ์ที่สามารถช่วย พี่น้องเกษตกรลดเรื่องค่าใช้จ่ายวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด
     


Today, there have been 1 visitors (4 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=